KS og HMS systemer

Vi har siden oppstarten lagt vekt på å bygge opp et KS og HMS-system som fungerer i praksis.


Vi bruker Maskinentreprenørenes Forbund sitt system.