Utførte oppdrag

Fjelltomt Bjødnalie april 2016


                           Rensk                                          Sveising av radon duk                           Ferdig mur klar for støping


 Hellvik hus Romerike A/S.

Her hadde vi i 2015 grunnarbeid for 2 stk. eneboliger i Bjørnveien, Holmenkollen